Vedení RSČR

Rada seniorů České republiky disponuje reprezentativní mírou suverenity k výkonu vyjednávacích, konzultativních, dohadovacích, informačních, iniciativních, kontrolních, mezigeneračně sjednocujících a poradních funkcí ve vztahu k vládě, k resortům, k parlamentu a k dalším ústavním činitelům v zastoupení všech cca 2 000 000 příjemců starobních penzí v České republice.
Po konstituování příslušných struktur usiluje uvedené funkce plnit též ve vztahu k orgánům krajské a obecní samosprávy. De–iure bylo zaregistrování Rady ukončeno dne 4. července 2005. Posláním Rady, která v České republice vznikla po vzoru Západní Evropy, je vytváření otevřené společnosti pro všechny generace, koncipování mezigeneračních vztahů, dialogu a tolerance, aktivizace starší generace pro duchovní, kulturní, sociální a společenský rozvoj.
Rada seniorů je připravena se státem spolupracovat též na zajišťování odpovídajícího sociálního postavení a životního standardu třetí generace, na využívání potenciálu, intelektu a zkušeností seniorů ve prospěch společnosti, na tvorbě a realizaci projektů aktivního stárnutí české populace.

Vedoucími představiteli Rady byli na 1. sjezdu (15. května 2009) zvoleni:
 Dr. Zdeněk Pernes – předseda

Ing. Oldřich Pospíšil – 1. místopředseda

Ing. František Hinz – místopředseda

Alois Malý – místopředseda

Ing. Jaroslav Ulma – místopředseda

Další členové předsednictva:
Ing. Danuše Steinová
Hana Němcová
Doc. MUDr. Josef Alois Tichý, CSc.
Ing. Vladimír Horák
Prof. MUDr. Pavel Kalvach, CSc.
Iva Pilková
Ing. Luděk Laburda
a Pavel Vranský.

 

Kontrolní a revizní komise RSČR

Dr. Oldřich Strnad – předseda

Členové revizní komise:
Ing. Anna Hynková
Karel Hybš
Hana Bláhová
Otakar Svatoš
Vladimír Tuček.