Dokumenty RSČR

Členství v Radě seniorů ČR je dobrovolné. Členem se může stát každá fyzická osoba v seniorském věku, občanské sdružení seniorů, instituce seniorů (rada seniorů města nebo obce, výbor obyvatel v domově nebo v penzionu pro duchodce) a klub senioru, který se chce na činnosti RS ČR podílet.

Za občanské sdružení seniorů se pro účely těchto stanov považuje občanské sdružení, ve kterém nadpoloviční většinu členů tvoří senioři.

Za radu seniorů města nebo obce se považuje orgán zřízený městskou nebo obecní samosprávou pro seniory.

Za klub seniorů se pro tyto účely považuje klub důchodcù obecní samosprávy, klub důchodců při domu s pečovatelskou službou, klub důchodců při kulturní instituci nebo klub důchodců při charitativní organizaci.

Přihlášená organizace, instituce nebo klub se stává členem RS ČR na základě písemné přihlášky a po schválení kolegiem RS ČR.

 

Vyplněné přihlášky s požadovanými údaji zašlete na adresu:

RSČR, nám. W. Churchilla 2, 113 59 Praha 3

 

 

Přihláška – individuální členství

Přihláška – Klub seniorů

Přihláška – organizace důchodců

Přihláška – penziony a domovy důchodců

Přihláška – rada seniorů měst a obcí

Přihláška – seniorské organizace

Stanovy RSČR

USNESENÍ 1. sjezdu Rady seniorů České Republiky, o.s.,

PROGRAMOVÉ PRIORITY A DALŠÍ ÚKOLY RADY SENIORŮ ČESKÉ REPUBLIKY NA OBDOBÍ LET 2009 AŽ 2013
Národní program přípravy na stárnutí na období let 2008-2012