Členské organizace RSČR


Radu seniorů České republiky, založilo dne 31.května 2005 12 členských organizací sjednoceného důchodcovského hnutí s cca půlmiliónovou členskou základnou. Během následných let vstoupily do Rady seniorů ČR další. Dnes jsou členy RSČR

1. Asociace důchodců odborářů při ČMKOS
2. Svaz důchodců České republiky
3. Český svaz bojovníků za svobodu
4. Odborové sdružení Čech, Moravy, Slezska
5. Jednotný svaz pracovníků ve zdravotnictví
6. UNIE senior Odborového sdružení nakladatelství, vydavatelství a knižního obchodu
7. Svaz diabetiků České republiky
8. Klub novinářů seniorů SN ČR
9. Sdružení pro rehabilitaci osob po cévních mozkových příhodách, o.s.
10. Koordinační centrum organizací seniorů a zdravotně postižených Ostrava
11. Sdružení obrany spotřebitelů České republiky
12. Český svaz žen
13. Republiková rada důchodců českých drah při OSŽ Sdružení nájemníků ČR
14. Asociace univerzit 3. věku
15. Česká společnost pro trénování paměti a mozkový jogging – Vltavská
16. Rada seniorů statutárního města Jihlava
17. Rada seniorů statutárního města Hradec Králové
18. Rada seniorů města Prachatice
19. Rada seniorů statutárního města Humpolec
20. Klub seniorů DPS Praha 4, Branická
21. Klub vojenských důchodců (sen. vet.)
22. Klub aktivního stáří (KLAS) Praha – Řepy
23. Klub seniorů Občanského sdružení Pomoc bližnímu, Louny
24. Klub seniorů V Benátkách, Praha 11
25. Klub seniorů Kulturní centrum „12“
26. Klub seniorů a.s. Zakládání staveb – VS, Praha 4
27. Klub seniorů SKP Diakonie ČCE, Praha 2
28. Klub seniorů Bartolomějská 7, Praha 1
29. Klub důchodců DPS Ostrava – Bartovice
30. Veterán Policie České republiky, o.s.
31. Klub seniorů Jihlava – Okružní 13
32. Klub seniorů ELIXÍR, o.s. – Ústí nad Labem
33. Klub vojenských důchodců Prachatice
34. Klub vojenských důchodců Bechyně
35. Klub vojenských důchodců Rokycany
36. Vojenské sdružení rehabilitovaných – Jihlava
37. Sdružení za zdravé Lužkovice
38. Klub seniorů Světlov
39. Klub seniorů Zlín – Kvítková
40. ZO SPCCH a MO Staré Město
41. Klub seniorů ul. Gen. Klapáka – Vsetín
42. Senior klub AKC ČR Praha 1
43. Svaz vojáků z povolání AČR Písek