Zásadní pripomínky a návrhy RSČR k návrhu vyhlášky, kterou se provádí zákon o sociálním zabezpecení

Zásadní pripomínky a návrhy Rady senioru Ceské republiky k návrhu vyhlášky,
kterou se mení vyhláška c. 182/1991 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním
zabezpecení a zákon Ceské národní rady o pusobnosti orgánu Ceské republiky
v sociálním zabezpecení, ve znení pozdejších predpisu.

 

182_1991Sb