Stanovisko RSČR k valorizaci penzí 2007


 

Stanoviska a připomínky Rady seniorů České republiky k návrhu nařízení vlády
o zvýšení důchodů v roce 2007.