Návrh RSČR sněmovnou neprošelLegislativní návrh Rady seniorů České republiky na progresivnější valorizace penzí
ze zákona poslaneckou snìmovnou  n e p r o š e l . 
Podpoøili jej pouze komunisté, lidovci a pìt sociálních demokratů.

[Informace o hlasování]