STANOVISKO RSČR k „Bytové politice České republiky do roku 2020“


Znění dopisu z 31.5. 2011, který RSČR adresovala  Kamilu Jankovskému, ministru pro místní rozvoj ČR
stanovisko_bytova_politika_2011